CategoryMindset ผู้นำ

พัฒนาทักษะอย่างผู้นำ

ความเป็นผู้นำที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง

ผมสงสัยใคร่ครวญมาตลอดเลยว่า "ความเป็นผู้นำ" แท้จริงแล้วคืออะไร เป็นอย่างไรกันแน่ จนวันนี้ผมได้พบคำตอบสำหรับผมแล้วว่าความเป็นผู้นำนั้นคืออะไร สำคัญมากเพียงใด 

ผู้นำมีวิธี “เลือกคนทำงาน” อย่างไร

โปรไฟล์ ประสบการณ์ ทักษะความสามารถ อาจเป็นปัจจัยหลักในการรับคนทำงานในสมัยนี้ แต่สำหรับผู้นำแล้ว สิ่งพื้นฐานเหล่านี้อาจไม่เพียงพอในการนำพาธุรกิจให้ประสบความสำเร็จได้ 

คอนเนคชั่นในความหมายของผู้นำ

การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ศิลปะการดึงดูดผู้คนที่รายล้อมรอบตัวคุณ คุณอยากได้คอนเนคชั่นเพื่อผลประโยชน์ หรือคนที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจคุณจริงๆ 

ขายตัวเอง ให้ได้ก่อนคิดที่จะขายสินค้าหรือบริการ

งานขายเป็นกระบวนการที่บุคคลสื่อถึงบุคคล ไม่ใช่แผนธุรกิจคุณ ไม่ใช่ idea คุณ ไม่ใช่บริษัทคุณ ไม่ใช่สินค้าคุณ แต่คือตัวคุณ