CategoryMindset ผู้นำ

พัฒนาทักษะอย่างผู้นำ

คุณจะหาคนเก่งมาทำงานได้อย่างไร ?

เคยมีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งบอกกับผมว่า "เอ็งตอบได้ไหมว่าจะ หาคนเก่งทำงานได้อย่างไร" ถ้าเอ็งตอบไม่ได้เอ็งก็เป็นได้แค่ small business ไปชั่วชีวิต 

คอนเนคชั่นในความหมายของผู้นำ

การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ ศิลปะการดึงดูดผู้คนที่รายล้อมรอบตัวคุณ คุณอยากได้คอนเนคชั่นเพื่อผลประโยชน์ หรือคนที่จะเป็นเพื่อนคู่คิดทางธุรกิจคุณจริงๆ 

ขายตัวเอง ให้ได้ก่อนคิดที่จะขายสินค้าหรือบริการ

งานขายเป็นกระบวนการที่บุคคลสื่อถึงบุคคล ไม่ใช่แผนธุรกิจคุณ ไม่ใช่ idea คุณ ไม่ใช่บริษัทคุณ ไม่ใช่สินค้าคุณ แต่คือตัวคุณ