Tagcomfortzone

สภาพแวดล้อม คือหนึ่งในปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางชีวิตคุณ

เรามักจะทำพลาดด้วยการตั้งคำถามแบบผิดๆเกี่ยวกับความสำเร็จว่า "ควรจะทำอะไร ปฏิบัติอย่างไร" ทั้งๆที่เราควรถามว่า "จะต้องนำตัวเองไปอยู่ในบริบทแห่งความสำเร็จแบบไหน" 

ทำไม “ระเบียบวินัย” ถึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่งต่อการสร้างความสำเร็จ

ระเบียบวินัยจะช่วยเป็นตัวการรับมือกับอุปสรรคที่ขวางกั้นการพัฒนาตน ทั้งยังเป็นแผนการต่อสู้เพื่อเอาชนะแรงต้านที่เกิดขึ้น เมื่อคุณตั้งใจจะทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ 

ความสำเร็จใน “เส้นทางอาชีพ” infopreneur career path

การเดิมตาม career path เส้นทางอาชีพ ในยุคสมัยนี้ใช้ไม่ได้ผลในเมื่อคนเก่ง คนฉลาด คนขยัน มีล้นเมือง แล้วเคล็ดลับความสำเร็จในเส้นทางอาชีพ แท้จริงแล้วคืออะไร ?