Tagสภาพแวดล้อมแห่งความสำเร็จ

สภาพแวดล้อม คือหนึ่งในปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางชีวิตคุณ

เรามักจะทำพลาดด้วยการตั้งคำถามแบบผิดๆเกี่ยวกับความสำเร็จว่า "ควรจะทำอะไร ปฏิบัติอย่างไร" ทั้งๆที่เราควรถามว่า "จะต้องนำตัวเองไปอยู่ในบริบทแห่งความสำเร็จแบบไหน"