Tagความสุขที่แท้จริง

เป้าหมายในชีวิต หามันเจอแล้วหรือยัง ?

จุดมุ่งหมายเป็นพลังให้กับการขับเคลื่อนชีวิตของมนุษย์ การที่จะเดินไปให้ถึงเป้าหมายต้องเดินให้ถูกทิศทาง ถ้าเดินไปผิดทางต่อให้คุณขยันและอดทนแค่ไหนก็ไม่มีวันประสบความสำเร็จได้ 

Me-mindset and the Search for Happiness

การสร้างประสบการณ์การทำงานที่มนุษย์ได้ใช้ศักยภาพของตนได้อย่างเต็มที่ เป็นเป้าหมายสำคัญของการสร้าง ความสุขที่แท้จริง ของมนุษย์