CategoryPursuit of leadership

พัฒนาทักษะอย่างผู้นำ

วิธีหาคนเก่งมาทำงานใน style แบบผู้นำ

เคยมีนักธุรกิจหนุ่มคนหนึ่งบอกกับผมว่า "เอ็งตอบได้ไหมว่าจะ หาคนเก่งทำงาน ได้อย่างไร" ถ้าเอ็งตอบไม่ได้เอ็งก็เป็นได้แค่ ธุรกิจหาเช้ากินค่ำไปชั่วชีวิต 

ขายตัวเอง ให้ได้ก่อนคิดที่จะขายสินค้าหรือบริการ

งานขายเป็นกระบวนการที่บุคคลสื่อถึงบุคคล ไม่ใช่แผนธุรกิจคุณ ไม่ใช่ idea คุณ ไม่ใช่บริษัทคุณ ไม่ใช่สินค้าคุณ แต่คือตัวคุณ 

สภาพแวดล้อม คือหนึ่งในปัจจัยหลักในการกำหนดทิศทางชีวิตคุณ

เรามักจะทำพลาดด้วยการตั้งคำถามแบบผิดๆเกี่ยวกับความสำเร็จว่า "ควรจะทำอะไร ปฏิบัติอย่างไร" ทั้งๆที่เราควรถามว่า "จะต้องนำตัวเองไปอยู่ในบริบทแห่งความสำเร็จแบบไหน" 

คุณลักษณะของผู้นำ ที่จะทำให้ผู้คนอยากมีส่วนร่วมกับคุณ

พวกแนวคิดการดำเนินงาน นโยบายต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ก่อให้เกิดความเคลื่อนไหว หากคุณต้องการให้งานสำเร็จ คุณต้องให้คนเข้ามามีส่วนร่วม และเขาจะไว้วางใจและให้ความร่วมมือกับคุณหรือไม่ นั่นก็ขึ้นอยู่กับคุณลักษณะของคุณเอง